Doprava zadarmo na technické izolácie nad 120€ | 15% zľava na technické izolácie nad 600€

REFERENCIE PENOVÉ SKLO - AQUAPARK

Pre strechy bazénov je zásadná parotesnosť

Tepelno-izolačné penové sklo FOAMGLAS nie je potrebné odborníkom bližšie predstavovať. Tento unikátny materiál ponúka veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti, je úplne parotesný, nesaje, je nehorľavý a má extrémne vysokú pevnosť v tlaku bez deformácie (70 až 160 t/m2). 

Tepelná izolácia v celej svojej hrúbke tvorí dokonalú parotesnú zábranu. Vrstva penového skla s natavenou hydroizoláciou sa nazýva „kompaktná strešná stavba“. Vďaka celoplošnému (kompaktnému) zlepeniu všetkých vrstiev a špár asfaltom nedokáže do nej vniknúť vodná para. 

Prípadová štúdia: strecha Aquaparku Kohoutovice

V plochých častiach strechy boli použité nekašírované penové sklo FOAMGLAS T4 v 2 vrstvách po 130 mm. Vrstvy penového skla sú k podkladu, ktorý je tvorený OSB doskami, lepené do horúceho asfaltu AOSI 85/25. Medzi sebou a v špárach sú tiež lepené asfaltom. Vrstvy dosiek majú vzájomne vystriedané špáry. Finálnu úpravu hornej vrstvy dosiek tvorí tenký náter horúcim AOSI. 

V strmých častiach strechy boli použité kašírované dosky FOAMGLAS READY BLOCK v jednej vrstve od 220 do 260 mm. Doska READY BLOCK je vyrobená z materiálnu FOAMGLAS T4 a jej vonkajší povrch je už pri výrobe kašírovaný AOSI a tenkou staviteľnou PE fóliou. V oblúkoch s malým rádiusom boli dosky READY BLOCK rezané na stavbe na segmenty 600 x 200 alebo 600 x 300 mm so skosenými hranami. 

 

Kompaktná skladba bez horúceho asfaltu

Na rozdiel od nekašírovaného penového skla v dvoch vrstvách, bolo možné pomocou dosiek READY BLOCK realizovať kompaktnú skladbu bez horúceho asfaltu. To by bolo v strmých častiach nielen nebezpečné, ale hlavne nemožné.

Na prilepenie dosiek READY BLOCK sa používa dvojzložkové asfaltové lepidlo zastudena (PC® 56). Rovnakým lepidlom sa zliepajú špáry medzi doskami. Po prevedení kompaktnej skladby (zatiaľ ešte neúplnej, bez chýbajúceho nataveného asfaltového pásu) bol povrch po celej ploche strechy tvorený tenkou vrstvou asfaltu AOSI. 

Pri bežnej streche nad bazénom by stačilo nataviť celoplošne dve vrstvy modifikovaných asfaltových pásov a strešný pás by bol hotový. V prípade bazénu v Kohoutoviciach boli na asfaltový náter rozostavené do budúcich príponiek krytiny tzv. kotviace plechy. Osová vzdialenosť kotviacich plechov je v jednom smere daná vzdialenosťou falcov a v druhom smere požadovanou hustotou príponiek v závislosti na sile vetra. Asfalt pod kotviacim plechom sa nahreje plameňom a následne sa zuby kotviaceho plechu zatlačia do penového skla. Celá plocha 150 x 150 mm sa prilepí k penovému sklu asfaltom.

 

Tepelné mosty pri použití FOAMGLAS nevznikajú

Po dokončení inštalácie kotviacich plechov v súvislej časti strechy sa na strešný plášť celoplošne nataví asfaltový modifikovaný pás bez posypu. Ten kompaktne uzavrie skladbu a súčasne zvýši pevnosť kotviacich plechov proti vytrhnutiu z penového skla.

Kotviace plechy sú tak miestom, do ktorého sa cez separačnú uzlovú rohož pomocou samorezných skrutiek kotvia príponky falcovanej krytiny. Plechová krytina tak nie je priamo spojená s nosnou konštrukciou, a preto nevznikajú tepelné a difúzne mosty.

Tento typ strechy je unikátny predovšetkým preto, lebo ide o strechu jednoplášťovú a neodvetrávanú – t.j. s minimálnou hrúbkou. Napriek tomu je vďaka parotesnému penovému sklu plne funkčná, a to aj nad extrémne vlhkými prevádzkami. 

 

Strechy s izoláciou FOAMGLAS majú vysokú životnosť

Systém kompaktnej strechy s izoláciou FOAMGLAS sa už niekoľko desaťročí používa v západnej Európe, svoje uplatnenie má nad bazénovými halami a ďalšími športovými halami. Tento systém umožňuje architektom vytvoriť plechovú krytinu na strechách s ľubovoľnou konštrukciou, tvarom, spádom. Samozrejmosťou je vysoká životnosť a vysoká požiarna bezpečnosť.

Skladba strechy bazénovej haly v Kohoutoviciach bola prvou svojho druhu v Českej republike. Ďalší bazén s kompaktnou strechou s izoláciou FOAMGLAS® je v Litomyšli. Ďalšie strechy bazénov izolované penovým sklom nájdete v Brne na Kravej Hore a v špeciálnej škole na Veslárskej ulici.

 

Penové sklo FOAMGLAS® si môžete objednať priamo v e-shope alebo nás kontaktujte pre odborné poradenstvo či cenovú ponuku.

 

Súvisiace produkty


Armacell Foamglas Isover Kaimann Knauf Paroc Rockwool