Doprava zadarmo na technické izolácie nad 120€ | 15% zľava na technické izolácie nad 600€

 Správna hrúbka izolácie - kalkulačky a programy

Kalkulačka

Vypočítajte si optimálnu hrúbku izolácie alebo tepelné straty a úspory projektu. Výpočtové programy a kalkulačky jednotlivých výrobcov môžete použiť priamo v online verzii alebo sú pre vás k dispozícii na stiahnutie.

Ak tu nenájdete, čo potrebujete, kontaktujte nás.

AZ FLEX je spoľahlivý partner aj pre váš projekt.

 ROCKWOOL

Výpočet tepelných úspor pri izolácii potrubia produktom ROCKWOOL 800. Program vypočíta okrem iného aj tepelné straty a percentuálnu úsporu medzi nezaizolovaným a zaizolovaným potrubím.

On line kalkulačka Rockwool 800

 TZB-INFO

Tepelná strata potrubia kruhového prierezu je spôsobená vedením tepla jednotlivými vrstvami potrubia a prestupom tepla do okolitého prostredia. Môžete si spočítať jej veľkosť a overiť, či Vami navrhnutá izolácia spľňuje podmienky vyhlášky 193/2007.

On line kalkulačka Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového výřezu

 ARMACELL

ArmWin je program pre výpočet optimálnej hrúbky technických chladových izolácii, súčiniteľu prestupu tepla, prúdenia tepla a tepelných zmien potrubí a zariadení. Všetky výpočty vychádzajú z noriem VDI 2055 a ISO 12241.

On line kalkulačka ArmWin AS

 PAROC

Tento program vypočíta všetky potrebné údaje pre návrh technických izolácii. Výpočty sú založené na štandardoch ISO 12241, SFS 3976 a SFS 3977.

On line kalkulačka Paroc

 ISOVER

IsoCal® je výpočtový program pre návrh technických izolácii. Vďaka širokým možnostiam je tento program možné použiť na výpočet pre všetky typy technických izolácii – potrubné rozvody, zásobníky, kotle, pece, VZT.

On-line program IsoCal

IsoDim® je výpočtový program pre návrh technických izolácií – izolácia potrubia, vzduchotechniky, zásobníkov, turbín, kotlov, pecí a pod. Bol vyvinutý spoločnosťou ISOVER ako pomôcka odborníkom, ktorý pracujú v oblasti energetiky a TZB (kúrenie, chladenie, vzduchotechnika).

On line kalkulačka IsoDim

 KAIMANN

Výpočtový program pre návrh hrúbky technických izolácií. Výpočet môže mať niekoľko kritérii: zabránenie vzniku kondenzátu, zmena teploty média alebo návrh hrúbky izolácie proti zamrznutiu.

On line kalkulačka Kaimann


Armacell Foamglas Isover Kaimann Knauf Paroc Rockwool