WR-Tech: Inovatívna technológia výroby izolácií z minerálnej vlny s novým typom pojiva odpudzujúceho vodu kvôli zníženiu rizika korózie pod izoláciou.  V porovnaní so štandardným typom izolácie majú skruže PROROX PS 960 veľmi nízku hodnotu absorpcie vody  ≤ 0,2 kg/m2.

Bežne vyrábané skruže z minerálnej vlny sa vyrábajú so stupňom absorpcie vody ≤ 1 kg/m2. V prípade poruchy samotného potrubia alebo oplechovania či inej ochrannej vrstvy sa vďaka vodeodpudivosti podstatná časť vody dostane z izolácie von.

WR TECH 2 WR TECH 1
RW-TI PDS ProRox PS 960 EN SK

RW-TI Infographic WR-Tech

zdroj: http://www.rockwool-rti.com