Z__vesy_4f7200ff51d25

1. Drôt

2. Závesný uholník

3. Záves „SAH“

4. Záves s dvojperom

5. Závitová tyč

6. Nonius