Výrobca technických izolácií z minerálnej vlny ROCKWOOL spustil novú on-line aplikáciu, ktorou si môžme jednoducho a rýchlo porovnať tepelnoizolačné vlastnosti izolačných skruží s hliníkovým povrchom Rockwool 800. Výpočtový program je voľne dostupný  pre laickú i odbornú verejnosť (bez nutnosti registrácie). Program vypočíta okrem iného aj tepelné straty (W/m) a percentuálnu úsporu medzi neizolovaným a izolovaným rozvodom potrubia.

Výsledok ovplyvňuje niekoľko dôležitých údajov, ktoré je nutné do kalkulačky správne zadať:
  • Materiál a povrch potrubia (oceľ, plast, meď): ???
  • Vnútorný priemer potrubia (mm): ???
  • Hrúbka steny potrubia (mm): ???
  • Hrúbka izolácie (mm): ???
  • Teplota média (mm): ???
  • Okolitá teplota (mm): ???

RW kalkulačka je vynikajúci program na porovnanie tepelnoizolačných vlastností izolovaného potrubia izolačným puzdrom ROCKWOOL 800.

On-line verzia: RW KALKULAČKA

Databázu ďalších programov na výpočet hrúbky izolácie nájdete v sekcii: TECHNICKÁ PODPORA – programy pre výpočet hrúbky izolácie.