vogl

Vogl_Fuge__Joint_5327604171ac9 Unikátna technológia napájania ponúka spoľahlivý výsledok a istotu kvalitnej montáže.

  • VoglFuge® / VoglJoint® systém je dodávaný ako balenie All Inclusive
  • Umožňuje presnú inštaláciu
  • Bez nákladného tmelenia škár a penetrovania hrán platní
  • Jednoduché spájanie akustických platní
  • Výborné akustické vlastnosti perforovaných dosiek – zvuková pohltivosť podľa perforácie až 0,90 αw
  • Vogl Frieze Tape Set – použitie rôzne širokých pásiek od 20 do 150 mm
  • Dodávané ako komplet
vogl_jointvogl_komplet

VoglFuge VoglJoint (EN)

Vogl Frieze Tape Set (EN)