URSA_TWF1_4f6f7b140306c
  • Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λD):0,040 W/m.K
  • Trieda reakcie na oheň: A1

Izolačná plsť pre zvislé konštrukcie, ľahké priečky, montované konštrukcie obvodového plášťa, predsadené steny alebo ako druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami.

Technický list URSA TWF1