URSA_DF_39_4f6f7b7d4de58
  • Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λD):0,039 W/m.K
  • Trieda reakcie na oheň: A1

Izolačná rohož pre zvislé konštrukcie, ľahké priečky, montované konštrukcie obvodového plášťa alebo na zateplenia stropov, podhľadov a šikmých striech.

Technický list URSA DF 39