Na tému, či tepelne izolovať stavebné konštrukcie z interiérovej strany, sa vedú v odborných kruhoch nekonečné diskusie. Názory sú rôzne. Od radikálnych zástancov vnútorného zateplenia až po jeho odporcov, ktorí poukazujú na negatívny vplyv vnútorného zateplenia na teplotný režim konštrukcie stavby. Po zvážení všetkých argumentov väčšina odborníkov preferuje zateplenie zo strany exteriéru. Jedno je však isté, v niektorých prípadoch nie je možné zateplenie z exteriérovej strany. Jedná sa predovšetkým o rekonštrukcie, kedy je fasáda chránenou pamiatkou alebo je zvonka neprístupná, napr. podzemné priestory. Často je nutnosť použitia interiérovej tepelnej izolácie daná architektonickým zámerom, kedy majú nosné železobetónové konštrukcie zostať pohľadové.

Pokiaľ však použijeme tepelnú izoláciu na vnútornú plochu obvodovej konštrukcie, nebude táto konštrukcia ohrievaná vnútorným vzduchom a najmä v zimnom období bude mať výrazne nižšiu povrchovú teplotu ako pred zateplením. To znamená, že pokiaľ bude mať obvodová konštrukcia nižšiu teplotu než je teplota rosného bodu, budú sa za vnútornou tepelnou izoláciou vytvárať plesne. Jediným spoľahlivým spôsobom, ako kondenzácii zabrániť, je nedovoliť vzdušnej vlhkosti z interiéru, aby sa dostala do studeného miesta.

Ako zabrániť kondenzácii pár?

Spoľahlivo v tomto prípade funguje celkom parotesná tepelná izolácia FOAMGLAS®, ktorá nielen nedovolí vlhkosti skondenzovať vo vnútri tepelnej izolácie, ale ani prejsť skrz k chladnej nosnej konštrukcii. Dosky izolácie FOAMGLAS® (typy T4+ alebo W+F) sú v prípade interiérových zatepľovacích systémov vždy aplikované celoplošným lepením špeciálnym „studeným“ asfaltovým lepidlom PC* 56. Týmto lepidlom sú súčasne utesnené i všetky špáry medzi doskami FOAMGLAS®, pretože nezalepenými špárami by mohla vlhkosť prenikať ku chladnej konštrukcii. U vyšších stien a predovšetkým v prípade izolácie podhľadu stropov alebo klenieb sa spolu s lepením lepidlom PC* 56 používa i mechanické kotvenie dosiek FOAMGLAS® pomocou špeciálnych „špárových“ kotiev PC Anchor F. Dosky FOAMGLAS® tak nie sú perforované a ich parotesnosť nie je znehodnotená.

Aké použiť izolačné systémy?

Výrobca tepelnej izolácie FOAMGLAS® venuje vývoju a testovaniu izolačných systémov veľkú pozornosť a energiu. To platí aj pre systémy určené na interiérové izolácie nosných konštrukcií doskami FOAMGLAS®. Popri samotnej fyzikálnej funkčnosti systému (tepelná ochrana proti kondenzácii, nehorľavosť a pod.) vyvíja a testuje širokú škálu rôznych povrchových úprav vhodných pre tieto aplikácie. Bežné stavebné lepidlá a omietky nie sú s penovým sklom chemicky kompatibilné a ich použitie preto nie je možné. Pokiaľ má byť izolačný systém plne funkčný, odporúča sa zvoliť jedna z desiatich rôznych povrchových úprav. Patrí medzi ne niekoľko druhov omietok, keramický obklad, sadrokartónový obklad alebo obklad konštrukčnými doskami. Ku všetkým týmto povrchovým úpravám má výrobca izolácie FOAMGLAS® spracované izolačné systémy.

Aj keď sa väčšina stavebných odborníkov zhodne na tom, že vhodnejšie je izolovať stavebné konštrukcie zo strany exteriéru, stále existuje množstvo prípadov, v ktorých sa nedá vyhnúť interiérovej tepelnej izolácii. Pre takéto prípady ponúka penové sklo FOAMGLAS® technicky unikátne, bezpečné a predovšetkým spoľahlivé izolačné systémy. Príkladom je napríklad zateplenie stien v MainPoint (Praha – Karlín), alebo zateplený podhľad v reštaurácii v Bastione (Praha – Karlov).

foamglas 1. Nosná stena (betón, tehla)

2. Penetračný náter

3. Dosky FOAMGLAS® lepené asfaltovým lepidlom PC* 56

4. Podkladová vrstva stierky PC164 s výztužnou sieťkou PC150

5. Konečná omietka

V prípade technických dotazov nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Zdroj: Flexibility, informačný bulletin spoločnosti AZ FLEX.