amf

Thermofon_4f5f7aad37a75

Hladký povrch s vysokými hodnotami zvukovej pohltivosti. Ekonomický variant predovšetkým pre výrobné prevádzky. V odpovedajúcom systéme je klasifikovaný pre triedu čistoty ISO 6 podľa EN ISO 14664-1, resp. triedu 1000 (podľa US Fed. Std. 209E).

Podľa STN EN13501-1 stupeň horľavosti A2s1,d0 nehorľavá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnosť podľa príslušných technických listov.

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
  • svetelná odrazivosť 88%