amf

THERMATEX_SYMETR_4f62294c3b5b5 RG 4-16 4×4

Pravidelne perforovaná minerálna doska. Priemer otvorov 4 mm, odstup 16 mm, usporiadanie v štvorcoch 4×4 otvorov.

Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farby, posypom alebo razením. Svetelná odrazivosť až 90% podľa realizovaného povrchu.

Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s1,d0 , v systéme požiarnej odolnosti podľa STN EN 13501-2 R/REI až 120 minút, EI až 90 minút.

  • Odolnosť voči vlhkosti 90%
  • Svetelná odrazivosť až 90%

Symetra RG 4-16 4×4