amf

Thermatex_Schlic_4ccde34177a48
  • odolný voči relatívnej vlhkosti 90% RH
  • svetelná odrazivosť až 89%
  • zvuková nepriezvučnosť 38 dB

AMF – technický list – Schlicht