amf

Thermatex_Fresko_4ccde2f9430cf
  • odolný voči relatívnej vlhkosti 90% RH
  • svetelná odrazivosť až 80%
  • zvuková nepriezvučnosť 34 dB

AMF – technický list – Fresko