amf

Thermatex_Feinfr_52f2a3495124f
  • odolný voči relatívnej vlhkosti 90% RH
  • svetelná odrazivosť až 87%
  • zvuková nepriezvučnosť 34 dB

AMF – technický list – Feinfresco Saturn