amf

Thermatex_Acoust_4f5f79cb92015

Minerálna doska s hladkým povrchom v bielej farbe, nízko pohltivá so špecifickým priebehom hodnôt.

Podľa STN EN13501-1 stupeň horľavosti A2s1,d0 nehorľavá stavebná hmota, v systéme požiarna odolnosť podľa príslušných technických listov.

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
  • svetelná odrazivosť až 88%
  • zvuková nepriezvučnosť 38 dB
  • v prevedení HYGENA s bakteriocídnou a fungistatickou úpravou

Technický list Thermatex Acoustic RL