Armstrong ako prvý vo svojom odbore prináša podhľadové riešenia s integrovanými servisnými prvkami, ktoré sa ľahko špecifikujú a inštalujú. Podhľadové systémy TechZone jednoduchým spôsobom začleňujú osvetlenie, klimatizáciu a spätné vedenie vzduchu do 100 a 150 mm širokých technických zón.

Jednoducho, organizovane, čisto.

S našimi partnerskými firmami sme predom vybrali radu kompatibilných prvkov pre perfektnú konečnú úpravu. Výsledkom je čistý, monolitický vzhľad tvorený zo štandardných podhľadových panelov a závesných systémov.

Kľúčové vlastnosti

  • Súčasť štandardných podhľadov a závesných systémov vytvára bežný vzhľad
  • Perfektná konečná úprava podhľadových produktov, závesných systémov, prvkov osvetlenia a klimatizácie v koordinácii s priemyselnými partnermi
  • Prvky sú zavádzané so štandardnými, na mieru upravenými Axióm® obvodovými systémami, Axióm® prechodmi a obvodovými riešeniami
  • Široký výber rozmerov vnútorných panelov a rozloženia zahrňujúcimi stavebné moduly a miesto na technické zóny
  • Vynikajúce funkčné atribúty, ktoré pri podhľadových systémov požadujete
RS_TZ_UUHosp_37E C_RS_ TzUlt_UTLA_C
obr. 11 RS_OptTZ_ASCO_09B
C_RS_TzOp_TCU_A