tzb

TZB-INFO

výpočtové programy (6)

Tepelná strata potrubia kruhového prierezu je spôsobená vedením tepla jednotlivými  vrstvami potrubia a prestupom tepla do okolitého prostredia. Môžete si spočítať jej veľkosť a overiť, či Vami navrhnutá izolácia spľňuje podmienky vyhlášky  193/2007. (zdroj: www.tzb-info.cz)       


rockwool-logo RW 800 kalkulačka

novinkakalkulačka rockwool.png

Výpočet tepelných úspor pri izolácii potrubia produktom ROCKWOOL 800. Program vypočíta okrem iného aj tepelné straty a percentuálnu úsporu medzi nezaizolovaným a zaizolovaným  potrubím.

Rockassist

výpočtové programy (3) Rockassist je výpočtový program pre návrh hrúbky technických izolácií v priemysle založený na nemeckom štandarde VDI 2055 a EN ISO 12241.

Verzia on-line: Rockassist 


armacellArmWin

výpočtové programy (7)

ArmWin je program pre výpočet optimálnej hrúbky technických chladových izolácii, súčiniteľu prestupu tepla, prúdenia tepla a tepelných zmien  potrubí a zariadení. Všetky výpočty vychádzajú z noriem VDI 2055 a ISO 12241


parocParoc Calculus

výpočtové programy (2)

 Tento program vypočíta všetky potrebné údaje pre návrh technických izolácii. Výpočty sú založené na štandardoch ISO 12241, SFS 3976 a SFS 3977.


isover_saint IsoCal

výpočtové programy (4)

IsoCal® je výpočtový program pre návrh technických izolácii. Vďaka širokým možnostiam je tento program možné použiť na výpočet pre všetky typy technických izolácii – potrubné rozvody, zásobníky, kotle, pece, VZT a pod.

IsoDim

výpočtové programy (8)

IsoDim® je výpočtový program pre návrh technických izolácií – izolácia potrubia, vzduchotechniky, zásobníkov, turbín, kotlov, pecí a pod. Bol vyvinutý spoločnosťou ISOVER ako pomôcka odborníkom, ktorý pracujú v oblasti energetiky a TZB (kúrenie, chladenie, vzduchotechnika).


kaimann-logo-info972KaiCalc

výpočtové programy (1)

Výpočtový program pre návrh hrúbky technických izolácií. Výpočet môže mať niekoľko kritérii: zabránenie vzniku kondenzátu, zmena teploty média alebo návrh hrúbky izolácie proti zamrznutiu.