armstrong

__AHOKOV_532b72cf89e5a Ťahokov ponúka súčasný dizajnový vzhľad. Štandardne je dostupný v 4 farbách o rozmere 600x600mm, alebo 600x1200mm pre 24 mm viditeľné rastrové systémy (Board Ťahokov – Prelude 24 TLX Tegular 8 & 14 Ťahokov – Prelude 24 XL2 / TLX) a 15 mm viditeľné rastrové systémy (Microlook 8).

  • KD100 ponúka 35% otvoreného priestoru
  • RB25 ponúka 50% otvoreného priestoru
  • RB35 ponúka 58% otvoreného priestoru
  • RB55 ponúka 62% otvoreného priestoru

tahokov