amf

Syst__m_C_SL_52f3fdfd270e2 Koncept systému C/SL predstavuje ekonomický variant prevedenia ostrovčekov predovššetkým menšších rozmerov. Plechové U-profily v bielej alebo striebornej farbe sú pozd從ne a v rohoch napojované plastovými spojkami, vzniknutý rám je možžné zavesiť samostatne a vložžiť doň odpovedajúcim spôsobom konšštrukciu podhľadu alebo obrátene zavesiť konšštrukciu podhľadu a rám uchytiť na nosné profily. Preferuje sa použžitie Systému C s rovnou hranou, je ale možžné použžiť aj iné systémy.