__trkov___penov__532dfd4cdfab2

Vlastnosti štrkového penového skla:

TEPELENÁ IZOLÁCIA
Štruktúra penového skla sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, které sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu vyšších či nižších teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.
NEHORĽAVÝ MATERIÁL
Penové sklo je nehorľavé, bod meknutia materiálu je viac ako 700°C. Trieda odolnosti proti ohňu je A1.

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU
Penové sklo tvorí veľké množstvo sklenených mostíkov. Takáto štruktúra zaručí vysokú pevnosť v tlaku a tvarovú stabilitu. Pri zhutnení sa materiál navzájom prepojí, čím vznikne kompaktná, vysoko zaťažiteľná tepelne izolačná vrstva.
RECYKLÁCIA
Penové sklo je vyrobené zo 100% recyklovaného skla a je opätovne recyklovateľné.
NÍZKA OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ
Penové sklo sa skladá z veľkého množstva sklenených buniek, ktoré sú plné vzduchu. Takáto štruktúra perfektne zabráni prestupu teplôt z okolia smerom do izolovaných častí stavby.

ZDRAVOTNÁ
NEZÁVADNOSŤ
Penové sklo je zdravotne nezávadné, nevylučuje žiadne škodlivé chemické látky.Je vyrobené zo 100% recyklovaného skla, ktoré neobsahuje ziadne škodlivé chemické zlúčeniny.
ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM VPLYVOM
Penové sklo je odolné všetkým bežným vonkajším vplyvom. Nenapadajú ho žiadne plesne, huby, hmyz ani hlodavci.

ČASOM
NEDEGRADUJE
Penové sklo v priebehu času nestráca svoje technické parametre ako iné tepelne-izolačné materály.

.

Technické parametre:

Vlastnosti Špecifikácia
Farva šedá
Sypná hmotnosť, voľná cca 150 kg/m3
Zrnitosť 10 – 60mm
Tepelná vodivosť λ pri zhutnení 1,3 : 1 0,080 [W/m·K]
Vnútorná nasiakavosť zrna 0 obj.%
Nosnosť materiálu po zhutnení 0,64 – 1,3 MPa
Koeficient zhutnenia 1,1 – 1,3
Nezamŕzajúce, násyp ano
Zamedzenie vzniku kapilarity ano
Inertná stavebná látka ano
Recyklovatelnosť 100%
Trieda požiarnej odolnosti A1
Tvorba kvapiek a dymu žiadne
Bod meknutia zrna 700°C
Tepelná vodivosť / tepelný odpor zhutnenej vrstvy
u-hodnota 0,53 W/m2K (R-hodnota 1,87 m2K/W) – stály rozmer zhutnenej vrstvy 15cm
u-hodnota 0,40 W/m2K (R-hodnota 2,50 m2K/W) – stály rozmer zhutnenej vrstvy 20cm
u-hodnota 0,32 W/m2K (R-hodnota 3,13 m2K/W) – stály rozmer zhutnenej vrstvy 25cm
u-hodnota 0,26 W/m2K (R-hodnota 3,75 m2K/W) – stály rozmer zhutnenej vrstvy 30cm
u-hodnota 0,20 W/m2K (R-hodnota 5,00 m2K/W) – stály rozmer zhutnenej vrstvyy 40cm

CERTIFIKÁT:

Certifikát – Penové sklo