__trkov___penov__530bbb0d281fb Možnosti použitia štrkového penového skla:

  • izolácia základovej dosky nepodpivničenej
  • izolácia základovej dosky podpivničenej

  • izolácie a rekonštrukcie podláh
  • drenážny systém
  • izolácie medzistropných priestorov
  • izolácia plochej strechy
  • izolácia nádrží a bazénov

Využitie penového skla je veľmi pestré. Tepelná izolácia pod podkladovú dosku, tepelne-izolačný zásyp podlahy a stropu, tepelná izolácia zelených striech, rekonštrukcie podláh. Pod podkladovou doskou navyše plní drenážnu funkciu. Navyše je zdravotne nezávadné a plne recyklovateľné.

Príklady použitia v praxi: