amf

Sonic_Sky_52f3f703de64c Ostrovček je ohraničený kvalitným hliníkovým rámom, ktorý je zavesený na lankových závesoch. Rám tvorí okraj podhľadovej plochy, ktorá môžže být prevedená v jednom zo systémov AMF. Je možžné vytvoriť nielen pravouhlé plochy, ale aj tvary s tupými alebo ostrými rohmi, viacuholníky, prípadne obrazce úplne respektujúce ššpecifiká pôdorysu miestnosti.

AMF – ostrovčeky