rockfon

Sonar_4f226053e5830 Podhaľadové dosky z kamennej vlny.

  • odolný voči relatívnej vlhkosti až 100% RH
  • zvuková pohltivosť až 1,00
  • trieda reakcie na oheň – A1

Dostupné hrany:

hrana_g hrana_d hrana_c hrana_b hrana_e24 hrana_e15 hrana_a24

Prospekt Sonar

Prospekt Sonar dB