Paroc je popredným výrobcom energeticky efektívnych izolačných riešení v regióne Baltického mora. Základným stavebným kameňom našej činnosti je orientácia na zákazníka a zamestnanca, neustále inovácie, rast rentability a udržateľného rozvoja. Produkty Parocu zahŕňajú stavebné izolácie, technické izolácie, lodné a offshore izolácie, sendvičové panely a akustické produkty.

skupina paroc

Produkty sú vyrábané vo Fínsku, Švédsku, Litve, Poľsku a od roku 2013 aj v Rusku. Spoločnosť má obchodné kancelárie v 14-tich európskych krajinách. Skupina Paroc Group je vo vlastníctve konzorcia bánk a ďalších investorských inštitúcií, ďalej ako minoritný vlastníci sú to potom zamestnanci Parocu. V roku 2015 náš čistý obrat dosiahol 410 mil. EUR a zamestnávame v priemere 2.028 ľudí.

 Paroc sa delí na päť divízií

Stavebné izolácie, Technické izolácie, Panel systém, Rusko a základná výroba polotovaru Base.

Stavebné izolácie ponúkajú širokú škálu výrobkov a riešení pre všetky druhy budov a pre rôzne skupiny zákazníkov. Stavebné izolácie sú používané predovšetkým na tepelnú, protipožiarnu a zvukovú izoláciu vonkajších stien, striech, podláh, suterénov, mezanínov (medziposchodí) a priečok. Zvukové izolácie zahŕňajú zvukotesné stropy, stenové obkladové panely a výrobky pre tlmenie priemyselného hluku.
Technické izolácie zastupujú výrobky s pridanou hodnotou používané na tepelnú, protipožiarnu, zvukovú a kondenzačnú izoláciu v obytných budovách (vykurovanie, vetranie a klimatizáciu / TZB), v priemyslových procesoch a potrubných systémoch, lodných konštrukciách a priemyselných zariadeniach (OEM).
Sendvičové panely PAROC® sú ľahké panely s oceľovým plášťom, ktorých jadro tvorí minerálna vlna. Panely PAROC® sa používajú pre fasády, čiastkové priečky a stropy vo verejných, komerčných a priemyselných budovách.
Ruská divízia vznikla na začiatku roka 2013. Je zodpovedná za všetky aktivity v Rusku. Zahŕňa stavebné izolácie, technické izolácie, predaj a výrobu.
Base výroba zodpovedá za všetky výrobky na linke, továrenské aktivity a technológie spojené s kamennou vlnou. Navyše je táto divízia zodpovedná za rozvoj stavebných izolácií, výrobných technológií v celej skupine, ochranu zdravia a trvalo udržateľný rozvoj.

Informácie o vedení Paroc group sú dostupné na našej medzinárodnej internetovej stránke.

Naša história

Po mnoho rokov nás jedinečné vlastnosti kameňa a náročné severské poveternostné podmienky inšpirovali k vývoju izolačných riešení, ktoré zlepšujú kvalitu života a robia prostredie pohodlné a bezpečné. Ale ako naša história začala? dom v severskej zime
30. a 40. roky 20. storočia

Výroba izolácie z kamennej vlny začína v roku 1937 vo Švédsku. Počas prvých povojnových rokov sa do popredia dostáva význam dobre izolovaných domov a dopyt dramaticky stúpa. V nasledujúcich rokoch sú k dispozícii izolačné dosky spolu so spojivom, ktoré robí dosky stabilnejšie.

vyroba_kamennej_vlny
50. a 60. roky 20. storočia

V roku 1952 začíname výrobu kamennej vlny vo Fínsku. O päť rokov neskôr predstavujeme naše prvé technické izolačné výrobky s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po priemyselných izoláciách.

rozvoz kamennej vlny
70. a 80. roky 20. storočia

Naše známe červeno-bielo pruhované balíčky sa objavujú na fínskom trhu.
V roku 1986 fínske a švédske prevádzky spájajú sily pod jednou vlajkou. V rovnakom roku uvádzame na trh sendvičové panely ako novú stavebnú metódu. Počas tohto obdobia sme sa tiež etablovali v severských krajinách.

kamenná vlna Paroc
90. roky 20. storočia

V roku 1993 pokračuje naša expanzia predajnými spoločnosťami v Pobaltí a Rusku. V roku 1997 spúšťame výrobu kamennej vlny v Litve a v tom istom roku vytvárame obchodnú spoločnosť v Poľsku. Nasledujúci rok získavame výrobný závod v Poľsku. Naše prvé kroky zahŕňajú modernizáciu výrobnej linky kamennej vlny v závode.
V roku 1999 sa stávame nezávislou spoločnosťou s názvom Paroc Group a začíname pracovať na založení našej novej firemnej identity. Zaznamenávame rast v západnej a strednej Európe s produktami s pridanou hodnotou.

Obchodní spoleènosti a zastoupení
Zmena klímy začína mať vplyv na spoločnosť; úrady stále častejšie vyžadujú udržateľné riešenia. V nasledujúcich rokoch sa energetická účinnosť budov stáva čoraz dôležitejšou s tým, ako prichádza čoraz viac smerníc z EÚ, čo ďalej zvyšuje dopyt po vysoko kvalitnej izolácii.

Po roku 2000

Investori preukazujú záujem o našu spoločnosť. Paroc je vo vlastníctve niekoľkých súkromných kapitálových investičných spoločností, pričom BA Capital Partners Europe je hlavným vlastníkom v období rokov 2003 až 2006. Súkromná kapitálová investičná spoločnosť Arcapita Bank BSC bola hlavným vlastníkom v rokoch 2006 až 2009.
Dnes je rad inštitucionálnych investorov hlavnými vlastníkmi Paroc. Spoločnosť sa pri všetkých svojich produktov zameriava na rast vo východnej Európe.

Kvalita a životné prostredie

rovnovaha ParocParoc zvažuje problémy kvality a životného prostredia vo všetkých svojich činnostiach. Snažíme sa neustále zlepšovať svoje činnosti a zabezpečiť vysokú kvalitu vo všetkých našich procesoch. Naším konečným cieľom je uspokojiť potreby našich zákazníkov a akcionárov.

Prevádzkové princípy spoločnosti Paroc riadia činnosti všetkých našich zamestnancov. Naše procesy sú certifikované v súlade s platnými predpismi a podľa platných technických noriem. Nestranné klasifikačné orgány vykonávajú hodnotenie pravidelne vo všetkých našich výrobných závodoch a vedú k udeleniu týchto certifikátov. Certifikáty ISO 9001: 2008 Systém riadenia kvality a ISO 14001: 2004 Systém ochrany životného prostredia boli udelené divíznym činnostiam, ktoré produkujú izoláciu Paroc vo všetkých štyroch výrobných krajinách spoločnosti Paroc. Certifikáty obsahujú celý reťazec služieb od výroby až po predaj.

Aktívne meriame výkon rôznymi metódami. V prípade potreby sme pripravení prijímať rýchle preventívne alebo účinné nápravné opatrenia.

Zameranie na udržateľnosť

zameranie na udrzatelnost parocDnes väčšina ľudí chápe, že ľudská činnosť je prvoradým dôvodom globálneho otepľovania. Skleníkové plyny a ďalšie emisie ovplyvňujú atmosféru a vyvolávajú zmenu teplôt, hladiny morí, zrážok. Tieto zmeny môžu byť zmiernené naším vlastným konaním.
Požiadavky na udržateľnosť sa riadia zmenami u našich zákazníkov, dodávateľov, investorov a koncových užívateľov. Zmena je významnou príležitosťou, ale aj veľkou výzvou. Paroc chce byť na čele tejto zmeny.
Zdroj: Paroc