armstrong

SAHARA_dB_4f1b1dea71c18

Vlastnosti kazety:

  • odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
  • svetelná odrazivosť 84%
  • vzduchová nepriezvučnosť 39 dB
  • zvuková pohltivosť 0,60
  • pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

Technický list SAHARA dB