conlit-ductrock

Doska z kamennej vlny ROCKWOOL Techrock (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, hydrofobizovaná v celom objeme. Dosky v obj. hmotnosti 40, 60, 80kg/m3 s polepom ALS fóliou.

Oblasť použitia

Dosky Techrock je možné použiť pre izoláciu technologických zariadení (kotlov, nádrží a výmenníkov, vzduchotechnických potrubí, atď.).

Technický list Techrock

DOP techrock 80ALS

DOP Techrock 60ALS

DOP Techrock 40ALS