rockwool-logo

NEHORĽAVOSŤ

Kamenná vlna je vyrábaná z prírodných surovín a má množstvo významných charakteristických vlastností. Kamenná vlna je nehorľavá – odoláva teplotám až do 1000 °C, je teda jedným z najbezpečnejších izolačných materiálov, ktorý významne zvyšuje požiarnu bezpečnosť budov.

TEPELNÁ POHODA

Kamenná vlna udržiava stabilnú teplotu v budove počas celého roka. Vytvára tak priaznivú mikroklímu a tepelnú pohodu v miestnosti. V zime zabraňuje únikom tepla, v lete pomáha obmedziť prehrievanie interiéru. Kamenná vlna minimalizuje spotrebu energie a pomáha tým šetriť náklady na vykurovanie a chladenie.

ESTETIKA

Kamenná vlna je materiál, ktorý umožňuje obdivovať modernú estetiku budov. Neobvyklá predstavivosť architektov dokáže kamennú vlnu včleniť do fasád moderných objektov na celom svete. Kamenná vlna pomáha vytvárať inšpiratívne budovy.

AKUSTICKÁ POHODA

Kamenná vlna pohlcuje a tlmí nežiaduci hluk, ktorý prichádza z okolia alebo vzniká vo vnútri budovy. Minimalizuje šírenie hluku a pomáha vytvoriť tiché prostredie. Významne tak prispieva k zvýšeniu akustickej pohody v budove.

PAROPRIEPUSTNOSŤ

Kamenná vlna je paropriepustná a zachováva priedušnosť stien. Priedušná izolácia neposkytuje živnú pôdu pre plesne, huby a mikro-organizmy. Prispieva k vytvoreniu zdravej a priaznivej mikroklímy v budove.

DLHODOBÁ STÁLOSŤ

Dlhodobá stálosť je veľmi dôležitou vlastnosťou kamennej vlny – vďaka špeciálnej štruktúre je tvarovo stála, pružná, zachováva si svoju hrúbku i tvar. Svoje vlastnosti si zachováva aj pri zmenách atmosférických podmienok. Izolácie z kamennej vlny zostávajú plne funkčné desiatky rokov.

OBNOVITELNOSŤ

Kamenná vlna ako prírodný materiál môže byť mnohokrát spracovávaná a znovu recyklovaná. To je veľmi dôležitý aspekt spojený s ochranou životného prostredia a zásadami udržateľného rozvoja. Kamennú vlnu, ktorá je prírodným materiálom, je možné znovu a znovu recyklovať.

zdroj: www.rockwool.sk