V platnosti od 1.2.2014 je nový cenník izolácii ROCKWOOL, ktorý obsahuje aj technické izolácie pre TZB (HVAC).

ROCKWOOL_Cenník_platný_od_1.2.2014