Od 18.8.2014 je v platnosti nový cenník priemyselných izolácii zn. ROCKWOOL.

ROCKWOOL RTI Cenník SK_18.8.2014

Pod názvom ProRox nájdete všetky riešenia izolácií technických zariadení v spracovateľskom priemysle.