Larock_ALS_4d6a96044f84b Izoláciu ROCKWOOL LAROCK 40 tvoria hydrofobizované lamely z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).

Oblasť použitia

Rohože Larock 40 ALS sú určené pre tepelnú a akustickú izoláciu technických zariadení budov:

  • rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie,
  • rozvody tepla a teplej vody,
  • ostatné rozvody a telesá TZB,
  • nádrže, bojlery,  zásobníky TZB,
  • izolácia potrubia, izolácie trubiek

Technický list Larock 40

DOP LAROCK 40ALS