Klimafix_4f4e3bb8528fc Izoláciu tvoria hydrofobizované lamely z kamennej vlny (minerálnej plsti) s prevažne kolmou orientáciou vlákien spájaných organickou živicou. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou (ALS), na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.

Oblasť použitia

Pre izolácie rovinných a zakrivených plôch rozvodov vzduchotechniky a klimatizácie, sušiacich komôr alebo iných plechových stien a prvkov s hladkým povrchom a pod. do maximálnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepením. Kolmá orientácia vlákna vo výrobku výrazne zvyšuje odolnosť pri zaťažení a stálosť pevnostných parametrov. Teplota povrchu pri aplikácii nesmie býť nižšia než +10 °C, lepiť je možné k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti, mastnoty, hrdze a iných nečistôt.

Vlastnosti kamennej vlny ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – rohož je v celom objeme hydrofobizovaná; paropriepustnosť; rozmerová stálosť.

Balenie

Rohože Klimafix se dodávajú v roliach zabalených do zmrštiteľnej PE fólie. Separačná snímacia fólia je zhotovená takisto z PE. Hmotnosť jednej role nepresahuje 20 kg. Okrem jednotlivých rolí je možné dodať 20 rolí jednej veľkosti na palete v PE prebale (balenie ROCKPACK). Skladovanie po max. dobu 6 mesiacov. Výrobky sa nedoporučuje skladovať v zimnom období mimo temperované priestory.

Technický list Klimafix

DOP Klimafix