Rockwool_800_546dcb51043b4

Potrubné puzdro z kamennej vlny vyrábané unikátnou technológiou, vďaka ktorej sa vyznačuje dokonalými technickými parametrami, výnimočnou kvalitou a veľkou mechanickou odolnosťou (najmä v tlaku).

Puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného valca. Potrubné puzdro má na povrchu nalepenú hliníkovú fóliu vystuženú sklenenou mriežkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólia zvyšuje mechanické vlastnosti puzdra, znižuje tepelné straty a zlepšuje estetický vzhľad. Puzdro má na pozdĺžnom spoji presah fólie so samolepiacou páskou pre dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá nenahrádza nosné spoje. V súlade so štandardom v krajinách EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere (po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra. Nízky obsah chloridov zamedzuje vzniku korózie nerezovej ocele (AS kvalita).

  • nehorľavosť A2L-s1,d0
  • nové usporiadanie vlákien= výrazná úspora tepla
  • dlhodobá stálosť vysoká mechanická odolnosť
  • λ10= 0,033 W.m-1.K-1, rovnaká lambda v celom priereze
  • Maximálna prevádzková teplota 250°C .Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť  100 °C.

OBLASŤ POUŽITIA

Potrubné puzdra ROCKWOOL 800 sú určené pre tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla, teplej úžitkovej vody, tepelných uzlov akustické  izolácie potrubia.

DOP Rockwool 800 slovensky

Technický list Rockwool 800

Rockwool 800 letak