Kamenná vlna si poradí so vzdušnou vlhkosťou aj s hospodárením s vodou. Paropriepustnosť kamennej vlny pomáha udržiavať v budovách zdravú klímu. Kamennú vlnu však dokážeme upraviť podľa našich potrieb tak, aby vodu odpudzovala alebo nasávala a postupne uvoľňovala. To sa hodí v poľnohospodárstve i protipovodňovom hospodárstve.

 Hospodárenie s vodou je kľúčom k dostatočnej zásobe potravín

Rastúci počet obyvateľov kladie nadmerné nároky na tradičnú produkciu potravín. Zmena klímy zvyšuje potrebu protipovodňových ochrán. Kamenná vlna môže byť navrhnutá tak, aby absorbovala alebo odpudzovala vodu podľa potreby, rovnako ako ju môže nechať pomaly kolovať v skleníku, čím rieši rad problémov s vodou. Naše výrobky pomáhajú poľnohospodárom na celom svete pestovať čerstvé potraviny – s použitím o 75 % menej vody ako pri pestovaní v pôde.

V mestách vie kamenná vlna minimalizovať účinky prudkých prívalových dažďov tým, že rýchlo nasiakne vodu zo striech a ďalších tvrdých povrchov a uloží ju do podzemných „nádrží“ z kamennej vlny. Odtiaľto môže voda pomaly prenikať do podzemia a prirodzene doplniť hladinu podzemnej vody.

Vedeli ste, že?

Pokiaľ by všetky paradajky vypestované za rok 2016 v kamennej vlne v skleníkoch v krajinách Beneluxu boli nahradené paradajkami vypestovanými na poliach v oblasti Stredozemného mora, muselo by byť na ich zavlažovanie použitých o 65 miliárd litrov vody viac.

zdroj: www.rockwool.sk