rockwool-logoLepšia životnosť a tvarová stálosť pri nižších nákladoch. Tak ako kameň symbolizuje stálosť a hory pokrývajú odnepamäti hranice našej republiky, zachováva si dlhodobo svoje vlastnosti i kamenná vlna. Takže správne realizovanú izoláciu môžete pokojne využívať mnoho desiatok rokov.

Tvarová a rozmerová stálosť

Kamenná vlna si zachováva vlastnosti počas celej doby svojej životnosti. Vďaka väčšej objemovej hmotnosti sú izolácie ROCKWOOL tvarovo stále, pružné a zachovávajú si svoju hrúbku – nezosadajú a nedeformujú sa. Zostávajú plne funkčné desiatky rokov.

Štruktúra a rozmerová stálosť

Vynikajúce tepelné vlastnosti izolácií z kamennej vlny spôsobuje veľký obsah vzduchu v celom ich objeme. Vzájomne prepletené vlákna orientované v rôznych smeroch vykazujú skvelú tvarovú stálosť a pružnosť.

Práve táto špeciálna štruktúra vlákien zabezpečí dokonalú priľnavosť izolácií ku konštrukcii. Správne inštalované izolácie ROCKWOOL nevytvárajú tepelné mosty. Tepelné i mechanické vlastnosti si kamenná vlna zachováva počas celej doby svojej životnosti.

Kamenná vlna nespôsobuje vydutiny pri vkladaní do izolovaného priestoru. Správne uložené vlákna zamedzujú stlačeniu rezných hrán a zabezpečujú jednotnú hrúbku izolácie v izolovanom priestore.

Odolnosť proti vlhkosti, paropriepustnosť a nasiakavosť

Kamenná vlna ROCKWOOL je nenasiakavá (hydrofobizovaná). Prípadná voda steká po povrchu vlákien a nepresiakne dovnútra. Zároveň je odolná proti vzdušnej vlhkosti. Výrobky ROCKWOOL spĺňajú požiadavky nasiakavosti dané normou ČSN EN 13162.

Pre výrobky ROCKWOOL je tiež charakteristický veľmi nízky difúzny odpor. Vodná para tak môže prechádzať až na vonkajšiu stranu stavebnej konštrukcie, čím sa predĺži jej životnosť.

Vysoká paropriepustnosť znižuje riziko zadržiavania vlhkosti v budovách a zabraňuje rozvoju plesní a húb. Odvetrávanie vlhkosti zo stavebných materiálov obsahujúcich zvyškovú vlhkosť je rýchlejšie a spoľahlivejšie.

Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL patria k najlepším stavebným materiálom pre izoláciu rôznych stavebných konštrukcií. Nestrácajú svoje vlastnosti ani vplyvom poveternostných podmienok po desaťročiach užívania.

Vedeli ste, že?

Údržba a správa budovy je v priemere päťkrát drahšia ako jej stavba. Budovy z odolných komponentov vyžadujú oveľa menej technického dozoru a modernizácií, čo znamená úsporu energie a materiálov používaných na údržbu a opravy počas celej životnosti budovy.

zdroj: www.rockwool.sk