rockwool-logoKamenná vlna pohlcuje alebo zosilňuje zvuk a bráni jeho šíreniu. Električkové a vlakové koľajnice, výpadovka na diaľnici… Dobrá infraštruktúra je pre život v meste nevyhnutná, ale často veľmi hlučná. Vznikajúce vibrácie v zemi, dopravný ruch a takisto hluk vytvorený ľuďmi. To všetko má negatívny vplyv na našu pohodu najmä v husto osídlených oblastiach.

Akustická izolácia zlepšuje váš život

Žijeme v dobe hlučnej. Mať doma alebo v práci pokojné prostredie je dnes na nezaplatenie. Vyše 30 % Európanov spáva v nedostatočne tichom prostredí.
Hluk zvyšuje stres, znižuje koncentráciu a môže poškodzovať naše zdravie. Hlasné zvuky patria k typu hluku, ktorý sa šíri vzduchom. Tento typ hluku rýchlo preniká cez prekážky.

Kročajový hluk zase vzniká tam, kde je stavebná konštrukcia v priamom kontakte so zdrojom hluku, napríklad pri chôdzi alebo páde predmetu na podlahu. Akustické izolačné riešenia ROCKWOOL pohlcujú a regulujú hluk, a tým vytvárajú akustický komfort v miestnostiach.

Ako ovplyvniť akustickú pohodu v interiéri? Najdôležitejším krokom je plánovanie akustiky odborníkom už v projektovej fáze. To zabezpečí optimálne akustické vlastnosti priestorov s ohľadom na ich užívanie.

Vedeli ste, že?

„Kamenná vlna má otvorenú, poréznu štruktúru, vďaka ktorej výrobky ROCKWOOL prirodzene a s vysokým účinkom absorbujú zvuk. V školách bez akustických izolácií deti neporozumejú až 25 % slov učiteľov.“

Ako zvoliť správne akustické riešenie?

Každý stavebný projekt musí spĺňať požiadavky hygienických limitov na protihlukovú ochranu. Spolupráca projektanta s odborníkom na akustiku by mala začať už v štádiu projektu. Dodatočné úpravy akustiky nevyhovujúcich priestorov bývajú často obmedzené a nákladné.

Na voľbu najvhodnejšieho akustického riešenia musíme poznať odpovede na niekoľko zásadných otázok:

  • Aká je aktuálna úroveň hluku v mieste projektovanej budovy?
  • Je v okolí stavby plánovaná nejaká ďalšia stavebná investícia?
  • Majú navrhnuté okná dostatočnú ochranu pred hlukom z okolia?
  • Aké sú akustické vlastnosti navrhnutých stien, priečok a podláh?
  • Aké sú izolačné schopnosti deliacej steny medzi dvoma susednými bytmi?
  • Je výťahová šachta oddelená od konštrukcie budovy?

Požiadavky na zvukovú izoláciu stavebných konštrukcií v budovách upravuje STN 73 0532. Zvuková izolácia medzi susediacimi miestnosťami v budovách sa overuje meraním.

zdroj: www.rockwool.sk