Rev__zne_dvierka_531e2a682cc92

Revízne dvierka sú jednoduché bezrámové sadrokartónové prefabrikáty určené na prístup do sadrokartónových stropov. Vyrobené sú zo sadrokartónu GKB/RB alebo GKBi/RBi hrúbky 12,5 mm

Skladajú sa z dvoch samostatných častí. Jedna tvorí rám šírky 100mm po celom obvode revízneho otvoru slúžiaci na upevnenie do sadrokartónového podhľadu. Vnútorné rozmery rámu sú zároveň aj rozmerom revízneho otvoru. Druhú časť tvoria vyberateľné dvierka hrúbky 25mm, pričom spodná časť je užšia ako revízny otvor. Horná časť je po celom obvode o 30mm širšia ako je rozmer revízneho otvoru. Po vložení dvierok do rámu vznikne po celom obvode jemná medzera. Na zákazkuvieme vyrobiť dvierka presne podľa Vašich rozmerov.

sdk_revizne