Izolácia rozvodov chladenia strojovne a rozvodov ľadovej plochy. Na izoláciu rozvodov technológie rozvodov chladenia boli použité potrubné izolácie zo syntetického kaučuku (flexibilnej elastomerickej peny) Kaiflex EF a Kaiflex ST.

Lokalita: Žilinský Kraj /okres Liptovský Mikuláš
Icony (27)
 . .
Typ dodávanej izolácie: Kaiflex EF a Kaiflex ST
Množstvo: 300 m2, 600bm