Izolácia rozvodov chladenia a vykurovania vo výrobnej hale. Na izoláciu rozvodov vykurovania boli použité vinuté izolačné skruže z minerálnej vlny PAROC HVAC Section AluCoat T  v rozsahu od ∅22/20 až do Ø159/100 a technologické rozvody chladenia boli izolované izoláciou zo syntetického kaučuku (flexibilnej elastomerickej peny) Kaiflex EF v hr. 13,19,25 a 32mm.

Mapa kraj- TN Lokalita: Trenčianský kraj /okres Prievidza
Icony (38) Icony (27)Icony (14)
 . .
Typ dodávanej izolácie: Kaiflex EF
Množstvo: 3 000 m
Typ dodávanej izolácie: PAROC HVAC Section AluCoat T
Množstvo: 6 200 m