Izolácia chladiacich nádrží. Za účelom zníženia energetickej náročnosti a zabráneniu vzniku námrazy alebo kondenzácie, boli pre nádrže navrhnuté a dodané izolačné pásy zo syntetického kaučuku Kaiflex ST a Armaflex ACe hr. 40mm. Izolácia bola na nádrže lepená lepidlom celoplošne.

Mapa kraj- NT Lokalita: Nitriansky kraj /okres Komárno
Icony (40)Icony (8)
. .
Typ dodávanej izolácie: Armaflex ACe, Kaiflex ST
Množstvo: 1 400 m2
. .
. .