PIPO_ROCKWOOL_4d6a988cb6293
Výrobca ukončil distribúciu tohto izolačného materiálu. V ponuke je izolácia ROCKWOOL 800 lepších parametrov.

Priemyselné potrubné púzdra ProRox PS 924 HU sú nehorľavé, rezané izolačné materiály (z jednej, dvoch alebo troch častí) určené pre izoláciu priemyselných potrubí do maximálnej prevádzkovej teploty 400°C.

  • Tvarovky dĺžky 1m

Popotrubni pouzdradrobnosti:

Technický list PIPO