PROMATECT-L500_large Protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva, napríklad požiarne chránené plechové VZT potrubie, samonosné VZT potrubie s požiarnou odolnosťou, potrubie na odvod tepla a splodín horenia.