smoke-evacuation-ventilation-ducts-2

VZT potrubie sa skúša na požiar zvonku potrubia a vnútri potrubia. Potrubie je požiarne namáhané podľa toho, v ktorom požiarnom úseku horí. Buď horí v tom, kadiaľ prechádza potrubie (požiar zvonku) alebo sa nasávajú horúce plyny do potrubia, ak horí vo vedľajšom požiarnom úseku. Pre kompletnú klasifikáciu sa skúšajú oba prípady, navyše vertikálne a aj horizontálne. Ďalšia skúška je potrebná na prukázanie tesnosti počas požiaru. To je potrebné pre odvod tepla a splodín horenia. Definované sú tri stupne podtlaku, čo súvisí s výkonm odsávacieho zariadenia (ventilátor).

Pre odvod tepla a splodín horenia sa sa používajú samonosné potrubia, ktoré odolajú vysokým teplotám plynov. Zároveň, v horúcom stave, odolajú mechanickému namáhaniu spôsobenému podtlakom odsávacích ventilátorov.

Potrubia pre OTSH

Pre odvod tepla a splodín horenia sa využíva samonosné potrubie. Kombinácia požiadaviek veľkých prierezových rozmerov a veľkých podtlakov je technicky náročná. Stabilita dosiek PROMATECT® aj v podmienkach požiaru umožňuje tieto náročné aplikácie.

Potrubia pre OTSH delíme na dve skupiny:

  • single – potrubie na odvod tepla a splodín horenia v jednom požiarnom úseku. Skúša sa podľa EN 1366-9 a klasifikuje podľa EN 13501-4
  • multi – potrubie pre odvod tepla a splodín horenia cez iný požiarny úsek. Skúša sa podľa EN 1366-8 a klasifikuje podľa EN 13501-4

Promat ponúka vyššie uvedené potrubia s požiarnou odolnosťou 120 minút. Zhotovujú sa z protipožiarnych dosiek PROMATECT®.

Hrúbky dosiek PROMATECT®  L 500 pre požadovanú odolnosť:

Odvod dymu a tepla  Potrubie EI 30 S 1000 multi  EI 60 S 1500 multi  EI 120 S 1500 multi 
Potrubie max.rozmer 1,25 x 1m ↔ ↕ 25 mm 30 mm
Potrubie max.rozmer 1,25 x 1m 50mm
Potrubie max.rozmer 2,3 x 0,85m 30mm
Potrubie max.rozmer 2,3 x 0,85m 50mm