smoke-evacuation-ventilation-ducts-2

VZT potrubie sa skúša na požiar zvonku potrubia a vnútri potrubia. Potrubie je požiarne namáhané podľa toho, v ktorom požiarnom úseku horí. Buď horí v tom, kadiaľ prechádza potrubie (požiar zvonku) alebo sa nasávajú horúce plyny do potrubia, ak horí vo vedľajšom požiarnom úseku. Pre kompletnú klasifikáciu sa skúšajú oba prípady, navyše vertikálne a aj horizontálne.

Izolácia plechového VZT potrubia

Kovové potrubie nemá žiadne izolačné schopnosti, teplom sa v nedovolenej miere deformuje vo svojej prierezovej ploche a stráca tesnosť a navyše dĺžková rozťažnosť kovového potrubia ohrozuje stabilitu konštrukcií, v ktorých je zakotvené . Nedostatočný závesný systém môže spôsobiť zrútenie celého potrubia.

Potrubie chránené protipožiarnymi doskami PROMATECT® spĺňa všetky požiadavky na požiarnu bezpečnosť, ako izolácia, celistvosť, tesnosť, dĺžková rozťažnosť a nosnosť závesného systému. Kompenzátory nie sú potrebné.

Samonosné VZT potrubie

Tuhosť a stabilita dosiek PROMATECT® umožňuje montovať samonosné potrubie priamo z dosiek, bez plechového potrubia. Samonosné potrubie je jednoduchšie z hľadiska montáže, zaberá menej miesta, spotrebuje sa menej materiálu, odpadá montáž plechového potrubia. Preto je efektívnejšie. Je vhodné aj pre potrubia veľkých prierezov.

VZT potrubia sa skúšajú podľa EN 1366-1 a klasifikujú podľa EN 13501-3. Klasifikácia obsahuje označenie ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, alebo ‘(i ↔ o)’, čím sa rozlíšuje požiarna odolnosť zvonku z vnútra alebo oboma smermi. Obe riešenia spoločnosti Promat (izolácia plechobvého potrubia a samonosné potrubie) spĺňajú podmienky z oboch strán ‘(i ↔ o)’.

Hrúbky dosiek PROMATECT®  L 500 pre požadovanú odolnosť:

Potrubie max. rozmerov
1,25 x 1m
Potrubie EI 30  EI 45 EI 60 EI 90 EI 120
Požiar z vonka  ↕ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Požiar z vonka 25 mm 25 mm 25 mm 40 mm 40 mm
Požiar z vnútra  ↕ 25 mm 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm
Požiar z vnútra 25 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Potrubie max. rozmerov
2,3 x 0,85 m
Potrubie EI 30   EI 45 EI 60 EI 90 EI 120
Požiar z vonka 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Požiar z vnútra 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm