promastop W Expandujúci protipožiarny návin, umožňuje zhotoviť ovinutie ľubovoľného priemeru priamo na mieste.
je testovaný pre maltové systémy a mäkké upchávky prestupov cez steny a stropy pre použitie so
všetkými bežnými plastovými potrubiami, ako sú PVC, PE, PVC, viacvrstvové nízkohlučné
kanalizačné rúry, ako aj izolované hliníkové kompozitné a kovové rúry.