PROMASTOP-CC Protipožiarny náter na vodnej báze určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je
vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr,
ako aj pre VZT potrubia s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov konštrukcií.
Poskytuje spoľahlivú ochranu pred šírením dymu a požiaru cez prestupujúce inštalácie.