promaseal AG Protipožiarny intumescentný tmel určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je
vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, káblových zväzkov, káblových prechodiek,
horľavých rúr ako aj horľavých rúr s horľavými izoláciami, ako ochrana proti prestupu ohňa, dymu a
tepla.