promaseal A Protipožiarny jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným
vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými
náterovými hmotami. Tmel sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac
7,5%.Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.