Moderné kancelárie musia byť dostatočne flexibilné, aby ponúkli a zvládli širokú škálu možných aktivít, využitie aj typu zamestnancov, vrátane dokonale odhlučnených sekcií, v ktorých sa vyžaduje vysoká miera koncentrácie, kreativity alebo súkromia. Je jednoducho náročné  sa  sústrediť a podávať skutočne kvalitné výkony, keď vás v miestnosti niekto alebo niečo ruší.

Vplyv akustiky na zdravie a výkon

Často počúvame o zlej akustike, ktorá má negatívny dopad na produktivitu na pracovisku. Čo to ale presne znamená? Môže hladina hluku v kancelárii skutočne ovplyvniť produktivitu pracovníka alebo mať dopad na jeho celkovú náladu? Áno, toto tvrdenie je podložené celou radou dôkazov a štúdii. Podľa ich záverov má hlučné prostredie negatívny vplyv na sústredenie pracovníkov, kvalitu ich práce a schopnosť udržať informácie. Z hľadiska zdravia potom vystavenie nadmernému hluku vedie k fyzickému napätiu a duševnému stresu, čo podstatne znižuje spokojnosť s prácou a vedie ku zvýšenému riziku absencie.

Optimálne pracovné prostredie

Akustika kancelárskych priestorov je náročná a zložitá predovšetkým preto, že tieto priestory tvoria miestnosti rôznych typov – od open space kancelárii, kde je pohltivosť zvuku a udržanie nízkej hladiny hlučnosti kľúčové pre zaistenie optimálneho akustického prostredia, po priľahlé menšie kancelárie a zasadacie miestnosti, v ktorých je zasa dôležité zvuk udržať a zaistiť tak potrebnú mieru súkromia.
Niektorí zadávatelia volia zvukovo izolačné materiály, ktoré fungujú ako zábrana chrániaca pred vniknutím či naopak únikom hluku z priestoru, avšak nemajú žiadny vplyv na pohltivosť hluku a jeho reguláciu v miestnosti. Iní zasa preferujú systémy pohlcujúci zvuk, ktoré pomáhajú zlepšiť zrozumiteľnosť hovoru v miestnosti a potláčajú ozvenu, no nebránia zvuku v jeho prenose a teda rušenie osôb vo vedľajších miestnostiach.
Stropné kazety Rockfon dB sú v tomto ohľade nekompromisné. Unikátne kombinácie vysokej zvukovej izolácie a zvukovej pohltivosti vám umožní vytvoriť optimálne akustické pracovné prostredie bez ohľadu na to, o aký druh, priestor či plochu sa jedná.

Máme pre vás riešenie

Spoločnosť Rockfon Vylepšila sortiment produktovej rady dB o nové možnosti, ktoré je možné využívať pri navrhovaní moderných kancelárii a účinnom riešení problémov s akustikou. Stropné kazety využívajú rovnakú technológiu Rockfon spočívajúcu v unikátnej kombinácii vysokej zvukovej pohltivosti a zvukovej izolácii, avšak ponúka rôznu mieru ochrany pred hlukom od 35 dB do 46 dB, podľa vašich špecifických nárokov na kľud a súkromie.
Naše široká ponuka príslušenstva je navrhnutá tak, aby vhodne doplnila produktovú radu dB. Výrobky ako je protihluková zábrana pre svietidlá a iné technické inštalácie  Rockfon® Rocklux® alebo zvukový izolačný systém Rockfon® Soundstop™ sú skvelými riešeniami pre úplné potlačenie hluku.

Kazetové stropy produktovej rady dB sú k dispozícii s dvomi rôznymi povrchmi : Rockfon® Sonar® dB ponúka atraktívny povrch s microtextúrou, zatiaľ čo Rockfon Blanka® dB má hladký povrch s výrazne bielym náterom.

obr. 12

obr. 15

obr. 14

obr. 13