Prakticky všetky dnes používané stavebné materiály sú buď samy osebe horľavé, alebo sa pri vyšších teplotách po určitom čase zdeformujú, praskajú a strácajú stabilitu. Ak má byť v prípade požiaru dosiahnutá aspoň základná bezpečnosť objektu pred zrútením, je potrebné zaistiť na čas nevyhnutný na jeho evakuáciu a hasenie stabilitu nosných konštrukčných prvkov.

Jednou z najúčinnejších možností, ako stavebné konštrukcie a potrubné rozvody prechádzajúce týmito konštrukciami chrániť pred účinkami plne rozvinutého požiaru, sú protipožiarne obklady.

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia ISOVER si Vás týmto dovoľuje pozvať na odborné semináre na tému „PROTIPOŽIARNA OCHRANA STAVIEB“. Semináre sa organizujú v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) a Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Absolvent školenia získa osvedčenie a zaškolená spoločnosť bude uvedená na www.isover.sk.

Program seminárov

25.4.2017 Bratislava, 27.4.2017 Košice:

8:30 Prezentácia účastníkov

9:00 Význam bezpečnosti pri navrhovaní budov
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.,
Stavebná fakulta STU, Katedra TZB

9:15 Novinky vo výrobkovom portfóliu Isover, zmeny na poli legislatívy v oblasti priemyselných aplikácií a TZB
Ing. Luboš Melichar, MBA, SGCP Isover CZ

9:45 VZT potrubia odolné proti požiaru, potrubia na odvod dymu a tepla
Ing. Stanislav Toman,
Projektová kancelář ÚT+VZT

10:30 Prestávka na kávu a občerstvenie

11:00 Izolačné systémy pre VZT potrubia odolné proti požiaru a potrubia na odvod dymu a tepla
Ing. Petr Klement, SGCP Isover CZ

11:45 Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií, FIREPROTECT
Ing. Vít Koverdynský, PhD.,
SGCP Isover CZ

12:15 Protipožiarna ochrana betónových konštrukcií, praktická skúsenosť s realizáciou protipožiarnych obkladov
Ing. Petr Bohuslav, J. Seidl a spol., s.r.o.

13:00 Diskusia a záver seminára

Registrujte sa na seminár vyplnením formulára na www.isover.sk.
POZOR: POČET ÚČASTNÍKOV SEMINÁROV JE OBMEDZENÝ!