Penové sklo Foamglas patrí medzi najkvalitnejšie materiály s vysokou tepelnou izoláciou. Navyše má mnoho exkluzívnych vlastností, ktoré z neho robia špičku v triede tepelných izolácií. Vyniká extrémnou pevnosťou, je nehorľavý a 100% parotesný. Je dostupný v širokom sortimente. Najčastejšie sa používajú kašírované a nekašírované dosky, ale výborné je aj štrkové penové sklo, ktoré môže tvoriť tepelnú izoláciu pod podkladovú dosku (kde skvele plní aj drenážnu funkciu), tepelno-izolačný zásyp podlahy a stropu, tepelnú izolácia zelených striech a pod.

Nekašírované dosky Foamglas

Dosky, ktoré nie sú chránené žiadnou izoláciou sa vyrábajú najmä v rozmere 600×450 mm (výnimočne 600×600 mm). Sú nehorľavé (trieda A1), 100% parotesné a vodotesné, s vysokou odolnosťou pred účinkami chemickými a biologickými. Tieto dosky sú určené na aplikáciu pri plochých strechách, terasách, podlahách i fasádach. Vo verzii Foamglas F je možné ich použitie aj pri veľkej záťaži, ako sú napr. heliporty, pojazdné strechy, priemyslové podlahy a pod. Hrúbka dosiek sa pohybuje medzi 40 a 160 mm. V prípade potreby väčšej hrúbky je možné dosky lepiť. Môžu byť dodávané aj vo forme klinov – so spádom 1,1%. 1,67% alebo 2,2%

Kašírované dosky Foamglas

Dosky sú štandardne kašírované (chránené) papierom vystuženým polyesterovými vláknami, v prípade dosiek Readyboard a Readyblock oxidovaným asfaltom. Tie sa využívajú najmä na strechách, na ktoré sa neskôr natavujú asfaltové pásy. Kašírované dosky majú podobné vlastnosti ako nekašírované, je potrebné ale prihliadať na mierne zmenenú chemickú a tepelnú kompatibilitu – najmä pri kašírovaní asfaltom. Dosky sa vyrábajú vo veľkosti 600×1200 mm (Readyblock 600×600 mm) a hrúbkach prevažne 50-150 mm.

Viac o jednotlivých typoch penového skla Foamglas sa dozviete TU

Štrkové penové sklo

Je vyrobené z odpadových črepov, pritom je ľahké, zdravotne nezávadné a plne recyklovateľné. Viac o štrkovom penovom skle sa dozviete TU